Blue Motion Energy

Blue Motion Energy kiest voor een robuuste constructie. Voor grote vermogens kan tijdens het ontwerp voor lange stuwen worden gekozen en een rotor met voldoende diameter ook kunnen meerdere kleine installaties naast elkaar worden gebouwd. Op deze wijze geconstrueerd kunnen installaties gebouwd worden van 25 MW.  De investeringskosten voor de zeeturbine zijn beduidend lager dan de investering in offshore windturbines, met name in gebieden met hoge zeestromingsnelheden en golven. Door gebruik te maken van getijden- en golfenergie leveren de BME turbines een constantere energie aan het net in vergelijking met alleen windturbines.
Wij ontwikkelen turbines en rotoren die uit open wateren energie onttrekken. Hierin maken wij o.a. gebruik van het natuurlijke proces van eb en vloed. De energie die golf en getijden proces met zich meebrengt is enorm, Blue Motion Energy heeft de techniek om deze energie te creeren, op te vangen en te distribueren.  Onze technologie is onder licentie inzetbaar. Ons team ondersteund in de ontwikkeling en implementatie van onze rotoren en tecnologie. Blue Energy is voor diverse sectoren en branches interessant. Wij onderhouden nauw contact met energieleveranciers, overheden en bedrijven die bewust overstappen naar natuurlijke energiebronnen. Aan onze zeekust komen de Blue Motion Energy turbines geheel tot haar rechten.
Translate »