Blue Motion Energy

Blue Motion Energy kiest voor een robuuste constructie. Voor hoge prestaties kunnen meerdere kleine systemen naast elkaar worden gebouwd met een voldoende diameter. Op deze manier kunnen meerdere installaties worden gebouwd die zijn opgebouwd met turbines tot 25 MW. De investering voor de zeeturbine is aanzienlijk lager dan de investering in offshore windturbines, vooral in gebieden met hoge stroomsnelheden en zeegolven. Door gebruik te maken van getijde- en golfenergie leveren de BME-turbines een constant vermogen aan het net in vergelijking met alleen windturbines.

We ontwikkelen turbines en rotors die op zee energie uit water halen. Hier maken we gebruik van het natuurlijke proces van eb en vloed en golven. De golfenergie en het getijdenproces is enorm. Blue Motion Energy heeft de technologie om de energie te leveren en te distribueren. Onze technologie wordt onder licentie gebruikt. Ons team ondersteund de ontwikkeling en implementatie van onze turbinetechnologieën. Blue Energy is voor verschillende sectoren en industrieën van belang. We onderhouden nauwe contacten met energieleveranciers, overheden en bedrijven die bewust overgaan op natuurlijke energie. Aan onze kust komen de Blue Motion Energy turbines volledig tot haar rechten.

Translate »