Welkom bij Blue Motion Energy. Sea the future together with us. We leven in een wereld die uit meer water dan land bestaat. Wij winnen energie uit onze open wateren en doen dit op een 100% schone manier. Onze technologie maakt het mogelijk om met enkel 1 rotor drie vormen van natuurlijke energie gelijktijdig op te vangen. Dat maakt ons uniek ten opzichte van de huidige technologie op het gebied van duurzame energie. In 2016 hebben wij hierom ook de Erasmus Energy Business Award ontvangen. Huidige ontwikkelingen gaan in rap tempo. Onze samenwerking met energieleveranciers, overheden en hoogheemraadschappen zorgt ervoor dat wij ons concept kunnen optimaliseren en kunnen aanpassen aan specifieke behoeftes en actuele ontwikkelingen. Vooral nu er internationaal afspraken zijn met betrekking tot onze huidige energievormen. Blue Motion Energie is een prima alternatief om 100% groene energie te leveren die ook daadwerkelijk 100% natuurlijk inhoudt. Onze technologie en proces bestaat uit alleen natuurlijke bronnen. Inplaats van schade, levert onze uitstoot van zuurstof juist voordelen op voor de natuurlijke waterhabitat. Sea the Future with us Together.