Onderzoek en ontwikkelingen

Uit recentelijk onderzoek in het waterloopkundig laboratorium in Delft is gebleken dat met de turbine behalve stromingsenergie ook golfenergie kan worden geoogst. Ook wordt windenergie geoogst door het gedeelte van de turbine dat boven de zeespiegel uit steekt. Hiermee is de turbine uniek in de wereld.
 
Na de demostratie van een prototype van 500 kW zijn installaties van 4 MW en 6 MW ontworpen die eenvoudig te construeren zijn op land. De constructie wordt getransporteerd over rivier en zee. Vervolgens wordt de constructie op de zeebodem bij de kust geplaatst. Hierna worden de rotor en de generator aangebracht.

De constructietechniek voor grotere installaties moet nader worden onderzocht. Dit zijn grote installaties met hoge vermogens die verder uit de kust modulair moeten worden gebouwd. Er zijn calculaties gemaakt van 25 MW installaties voor golf en getijdenenergie hot spots in Europa: IJsland, Schotland, Ierland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Deze installaties kunnen worden gebouwd tegen relatief lagere kosten dan offshore wind.


A Convenient Truth
Blue Motion Energy levert een schone energie zonder uitstoot van broeikasgassen of andere milieuschadelijke gassen en zonder gebruik te maken van olie, kolen of gas. Door de inbreng van zuurstof wordt daarnaast ook de waterkwaliteit verbeterd. 


Winner of the Erasmus Energy Buisiness Award 2016

Contact
Blue Motion Energy B.V.
                  
Gele krokus 5
3353 XJ Papendrecht
Nederland

Mail: info@bluemotionenergy.eu