Licenties

Deze techniek is beschermd middels een patent. Momenteel zoekt Blue Motion Energy firma’s die deze techniek willen exploiteren alsmede firma’s die in staat zijn om dergelijke installaties te ontwerpen, te bouwen en verder te ontwikkelen.

Blue Motion Energy bv heeft de zeeturbine ontwikkeld. Deze kan worden geëxploiteerd onder licentie.
De projectondersteuning door Blue Motion Energy kan bestaan uit:
1. uitvoeren haalbaarheidsstudies;
2. opstellen ondernemingsplannen;
3. opstellen basis ontwerp;
4. aanvragen subsidies;
5. aanvragen vergunningen;
6. aanbesteding;
7. project ondersteuning en technische ondersteuning.

Neem hierover contact op met:

Blue Motion Energy B.V.
                 
Gele krous 5
3353 XJ Papendrecht
The Netherlands

Mail: info@bluemotionenergy.eu

A Convenient Truth
Blue Motion Energy levert een schone energie zonder uitstoot van broeikasgassen of andere milieuschadelijke gassen en zonder gebruik te maken van olie, kolen of gas. Door de inbreng van zuurstof wordt daarnaast ook de waterkwaliteit verbeterd. 


Winner of the Erasmus Energy Buisiness Award 2016

Contact
Blue Motion Energy B.V.
                  
Gele krokus 5
3353 XJ Papendrecht
Nederland

Mail: info@bluemotionenergy.eu