Blue Motion Energy

Blue Motion Energy maakt gebruik van energiewinning uit zeestroming gecombineerd met golfenergie en is hierdoor wereldwijd op grote schaal toepasbaar. Met name in gebieden met hoge zeestromingsnelheden en golven is de techniek zeer rendabel. Het is een techniek waarbij een zeeturbine met radiaal geplaatste dammen in een trechtervorm worden opgesteld die uitsteekt boven de zeespiegel (zie figuur 1 voor het boven aanzicht). Hierdoor kan zowel getijdenenergie, golfenergie en windenergie worden geoogst. De techniek is hierdoor uniek in de wereld. 

Een gedeelte van de hoeveelheid zeewater stroomt langs de dammen. De trechter zorgt voor een snelheidsverhoging en een toename van de golfhoogte waardoor een verhoging van het vermogen wordt verkregen. Dit vermogen is evenredig met de snelheid tot de derde macht en de golfhoogte in het kwadraat. Uit onderzoek blijkt dat met deze techniek installaties met grote vermogens kunnen worden gebouwd. Dit tegen relatief lage investeringskosten dan huidige getijdenenergiecentrales en windmolens

De techniek is visvriendelijk uit onderzook met vergelijkbare sysytemen blijkt dat vissen door geluid en trillingen weg blijven. Daarnaast zorgen roosters er voor dat grotere organismen niet in het systeem komen. Door intensieve vermenging van lucht en water in de rotor door golven en wind wordt een hoeveelheid zuurstof in het water gebracht. Hetgeen leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Edwin Schouten


A Convenient Truth
Blue Motion Energy levert een schone energie zonder uitstoot van broeikasgassen of andere milieuschadelijke gassen en zonder gebruik te maken van olie, kolen of gas. Door de inbreng van zuurstof wordt daarnaast ook de waterkwaliteit verbeterd. 


Winner of the Erasmus Energy Buisiness Award 2016

Contact
Blue Motion Energy B.V.
                  
Gele krokus 5
3353 XJ Papendrecht
Nederland

Mail: info@bluemotionenergy.eu